VƯỢT QUA SỰ PHẢN BỘI

  1. Theo như nghiên cứu của những hội thánh lớn nhất trên thế giới, những mục sư chỉ thật sự trở nên hiệu quả sau 25 trong hội thánh.
  Đúng
  Sai

  2. Chúa Jesus bị một quốc gia phản bội.
  Đúng
  Sai

  3. Giu-đa là một sứ đồ suy nhất không đến từ Ga-li-lê.
  Đúng
  Sai

  4. Nếu bạn học lắng nghe từ người khác, bạn sẽ giải phóng bản thân bạn ra khỏi nhiều nổi đau trong cuộc sống.
  Đúng
  Sai

  5. Satan liên tục dung những chiến thuật mới.
  Đúng
  Sai

  6. Một trong những điều quan trọng nhất đòi hỏi quá trình dài hạn của mục sư là:
  A. Xây dựng một hội thánh vĩ đại.
  B. Khả năng đối diện với sự phản bội.
  C. Một đội ngũ chấp sự hùng mạnh
  D. Có một chiếc xe đảm bảo.
  E. Một mục sư thanh niên tài năng.

  7. Điều nào không đúng về người phản bội?
  A. Họ không còn thấy có một tương lai nào với người mà họ đang phản bội.
  B. Họ muốn phát triển bản thân, không muốn phát triển bởi người mà họ đang phản bội.
  C. Lòng họ xung đột với nhau.
  D. Họ không có ý kiến gì khi họ phản bội ai đó.
  E. Họ đang nhìn bản thân bằng với người mà họ đang phản bội.

  8. Điều gì sẽ xảy ra khi một người bị phản bội?
  A. Những cuộc hẹn bí mật.
  B. Người phản bội xem người khác là kẻ thù của người đó.
  C. Nổi đau tinh thần.
  D. Sự cay đắng bước vào tấm long của người bị phản bội.
  E. Tất cả.

  9. Người phản bội thông thường không ghét người mà họ đang phản bội:
  A. Bởi vì người phản bội bị cuốn vào cảm xúc của một hoàn cảnh.
  B. Bởi vì người phản bội không còn chịu đựng được hơn nữa.
  C. Bởi vì người phản bội suy nghĩ hoàn toàn hậu quả là do hành động của họ.
  D. Bởi vì người phản bội có suy nghĩ là họ đang ở dưới thấp hơn người đang bị phản bội.
  E. Bởi vì người phản bội không còn lương tâm về bất cứ điều gì.

  10. Khi sự phản bội xảy ra, bạn phản ứng như thế nào?
  A. Bạn cho phép tấm long của bạn trở nên cay đắng.
  B. Bạn làm cho những con chiên tản lạc ra khỏi hội thánh.
  C. Bạn tập chú vào chính nỗi đau của chính mình, và không cần những thứ khác.
  D. Bạn cố gắng dừng sự phản bội lại.
  E. Bạn cho phép sự phản bội, giữ tấm lòng ngay thẳng của bạn trước mặt Đức Chúa Trời, và giúp người khác bằng những kinh nghiệm.