TT - DÒNG SÔNG THANH TẨY

  1. Giống như tập đi, bước đi trong Thánh Linh là một tiến trình từng bước một.
  Đúng
  Sai

  2. Sẽ không có sự trở ngại nào hết nếu chúng ta bước theo Thượng Đế.
  Đúng
  Sai

  3. Ma quỉ không bao giờ vu khống Lời Đức Chúa Trời và tính cách Ngài.
  Đúng
  Sai

  4. Theo sách Ma-thi-ơ 12:36, bạn sẽ phải suy nghĩ mọi lời mà bạn nói ra.
  Đúng
  Sai

  5. Đức Chúa Trời có chuẩn bị một bàn phước hạnh và bàn sức dầu. Tuy nhiên, Ngài đang đòi hỏi chúng ta là phải rửa tay mình.
  Đúng
  Sai

  6. Tội lỗi ảnh hưởng bạn trong thời gian ngắn nhưng để lại kí ức dài.
  Đúng
  Sai

  7. Từ “Giải cứu” được tìm thấy mấy lần trong Kinh thánh?
  a. 200
  b. 500
  c. 700
  d. 1000

  8. Ba điều gì chúng ta có thể đối mặt khi chúng ta quan sát chúng?
  a. Sự quan sát
  b. Sự xao lãng
  c. Sự tấn công.
  d. Tất cả

  9. Sùng bái thần tượng có thể là bất kì thứ gì.
  a. Nó ảnh hưởng hoặc kiểm soát chúng ta.
  b. Kéo chúng ta gần Chúa hơn.
  c. Trở nên ưu tiên hơn Chúa.
  d. Cả a và c.

  10. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin Ngài với.
  a. Nhiều thứ, mối quan hệ, và chính bản thân mình.
  b. Không gì cả - chúng ta cần phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta.
  c. Mọi thứ trừ thân thể chúng ta.
  d. Chỉ với tài chính của chúng ta.

  11. Tiến trình “nhận lãnh”:
  a. Việc làm trong chúng ta và trong người khác.
  b. Diễn ra khi chúng ta chấp nhận lời chúng ta nghe và những lời nói với chúng ta.
  c. Cả a và b.
  d. Không hiệu quả hầu hết với nhiều người.

  12. Có hai loại tội lỗi:
  a. Tội nhỏ và tội rất rất lớn.
  b. Tội nhẹ và tội ác.
  c. Những tội biết được và những tội không biết.
  d. Tội công khai và tội không công khai.

  13. Sự ăn năn đem đến.
  a. Bạn luôn ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.
  b. Sự thay đổi của tấm lòng và sự sự thay đổi ở ý muốn.
  c. Một thời gian rất dài.
  d. Một công việc rất phức tạp mà chỉ có thầy tế lễ mới có thể làm được.

  14. Tiếng Hy lạp từ Deoco có nghĩa.
  a. Sự khiêu vũ.
  b. Trở nên điên cuồng.
  c. Trang trí nhà cửa
  d. Bám sát theo sau.

  15. Hướng tới mục tiêu, bạn sẽ cần.
  a. Không ai ngoài Đức Chúa Trời.
  b. Tận hưởng cuộc hành trình cùng người nào đó trong cuộc đời của bạn.
  c. Đảm nhiện cuộc chạy đường trường.
  d. Từ bỏ nếu bạn ngã.