TT - TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH

  1. Khi ma quỉ sợ ai đó (bởi vì anh/chị có một sự kêu gọi siêu nhiên), hắn sẽ bắt đầu tấn công người đó.
  Đúng
  Sai

  2.Bài giảng này Cơ Đốc Nhân có thể kết hợp sự phóng đãng là do Sa-tan.
  Đúng
  Sai

  3. Nếu bạn đang độc thân, bạn không cần bất cứ trách nhiệm nào để bảo vệ ham muốn của bạn.
  Đúng
  Sai

  4. Khoảng 1 trên 3 người là bị lạm dụng tình dục.
  Đúng
  Sai

  5. Nếu bạn chọn được chữa lành, Chúa Jesus Christ sẽ sử dụng bạn và quá khứ của bạn về việc bị lạm dụng để giải phóng cho người khác.
  Đúng
  Sai

  6. Dọn sạch đền thờ chỉ được nhắc đến một lần duy nhất trong các sách Phúc âm.
  Đúng
  Sai

  7. Trong thần kinh học, chúng ta biết não bộ không thể phân biệt hình ảnh thật và hình ảnh ảo giác.
  Đúng
  Sai

  8. Nếu bạn im lặng về tính dục, thì ma quỷ sẽ dạy con của bạn về vấn đề đó.
  Đúng
  Sai

  9. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tính dục thánh khiết bởi vì:
  A. Khi bạn chiến thắng những cám dỗ trong đời sống, Đức Chúa Trời có lời hứa là bạn sẽ cai trị các nước.
  B. ADN bản chất của bạn trong Đức Chúa Trời là có uy quyền cai trị trên các nước.
  C. Nếu bạn không phạm tội tính dục, thì bạn không có sự xấu hổ.
  D. Sự công chính có uy quyền để sai trị các nước.
  E. Tất cả.

  10. Tại sao tính dục thuần khiết lại có nhiều ý nghĩa hơn là tính dục không?
  A. Nếu bạn đã phạm tội trong lãnh vực này một lần rồi, thì bạn sẽ bị ô uế mãi mãi
  B. Đức Chúa Trời chỉ sữ dụng những người thánh khiết.
  C. Đức Chúa Trời muốn bạn có thẩm quyền để hướng đến các quốc gia và những gia đình.
  D. Mọi người đều phạm tội tính dục – không ai là thánh khiết.
  E. Không có sự chữa lành cho sự xấu hỗ tính dục.

  11. Nhân chứng kể về những triệu chứng về việc lạm dụng tính dục về việc:
  A. Ăn đủ thứ.
  B. Tính dục bừa bãi
  C. Hoang tưởng.
  D. Cưỡng bức.
  E. Tất cả.

  12. Nếu bạn chọn là không được chữa lành khỏi lạm dụng tình dục.
  A. Bạn sẽ không có bất kì hậu quả nào trong các mối quan hệ của bạn với những người khác.
  B. Bạn có thể tiếp tục và có một cuộc sống đầy trọn ý nghĩa.
  C. Bạn sẽ vẫn tốt.
  D. Bạn có thể giới hạn hôn nhân của bạn, chức vụ của bạn, và khả năng làm cha mẹ của mình.
  E. Bạn sẽ không có sự cản trở nào trong bước đường của bạn với Đức Chúa Trời.

  13. Nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
  A. Nên giữ bí mật mọi thứ.
  B. Nên bị khiển trách khi anh/chị mặc đồ gợi tình.
  C. Không bị khiển trách
  D. 100% là bị khiển trách bởi vì lạm dụng.
  E. Không bao giờ được chữa lành.

  14. Là người trong chức vụ, rất quan trọng là bạn phải có trách nhiệm với người khác khi họ chia sẽ bí mật của bạn với họ.
  A. Ngạc nhiên khi người khác bị lạm dụng.
  B. Nhìn xuống.
  C. Ngợi khen sự can đảm của họ.
  D. Ôm họ thật chặt mà không cần sự cho phép.
  E. Nói với người đó rằng quá khứ của anh/chị sẽ ảnh hưởng đến chức vụ trong tương lai.

  15. Để giúp cho con cái các bạn không bị quá thiếu thốn tình cảm và khích lệ:
  A. Ôm chúng và khích lệ chúng.
  B. Chọn dịp thuận tiện để khen chúng.
  C. Có một cái nhìn của người ngoại về hẹn hò và quan hệ.
  D. Để chúng làm những gì mà chúng muốn.
  E. Cả A và B.