TT - ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG

  1. Linh chỉ trích giống như bệnh hủi.
  Đúng
  Sai

  2. Im lặng là vàng, ngay cả khi bạn không lên tiếng thay cho một ai đó đang bị đối xử không công bằng.
  Đúng
  Sai

  3. Chúng ta dạy người khác đối xử với chúng ta như thế nào thông qua cách chúng ta tha thứ.
  Đúng
  Sai

  4. Trong cuộc đối chất, bạn nên giới hạn bản thân để góp ý mang tính chất gây dựng.
  Đúng
  Sai

  5. Chúng ta biết Thượng Đế muốn chúng ta bước đi trong sự hiệp nhất bởi vì.
  A. Lời cầu nguyện dài nhất mà Chúa Jesus cầu nguyện đó là sự hiệp nhất.
  B. Kinh thánh chép người làm cho hòa thuận được gọi là “con cái Đức Chúa Trời.”
  C. Ngài ra lệnh ban phước cho nơi nào có sự hiệp nhất.
  D. Tất cả ý trên.

  6. Khi chúng ta phàn nàn.
  A. Nó không gây ảnh hưởng người khác.
  B. Bạn làm cho Chúa thấy rằng bạn không có đức tin trong kế hoạch thiêng liêng của Ngài.
  C. Điều đó làm cho Chúa thoải mái và giúp đỡ người khác.
  D. Thì rất hiếm để cho người khác phụ họa theo lời phàn nàn.

  7. Lòng ghen tị.
  A. Khác với sự đố kỵ.
  B. Nói, “Tôi muốn những gì anh có.”
  C. Đây là dấu hiệu rõ ràng đó là sự thiếu an toàn đang cố gắng bước vào đời sống của bạn.
  D. Cả A và C.

  8. Người có đức tin siêu nhiên.
  A. Nắm lấy bản chất riêng của họ.
  B. Nhanh chóng giới hạn cá nhân của họ.
  C. Thích làm việc nhóm.
  D. Tất cả.

  9. Kinh thánh dạy chúng ta đối diện với ba điều:
  A. Khi chúng ta nổi điên, khi chúng ta ghen tị, và khi chúng ta mệt mõi.
  B. Khi chúng ta bị xúc phạm, khi chúng ta xúc phạm người khác, và khi chúng ta thấy anh em chúng ta vượt qua khuyết điểm.
  C. Khi chúng ta sở hữu tiền bạc, khi chúng ta bị xem thường, và khi chúng ta không ở trong danh sách khách mời.
  D. Khi chúng ta giận dữ và những nan đề của chúng ta không được giải quyết khi nói chuyện với người khác hai lần.

  10. Người bỏ cuộc trong sự đối chất.
  A. Nói, “Tôi thắng, bạn thua!”
  B. Nói, “Cứ làm theo ý anh”
  C. Nói, “Chúng ta thắng.”
  D. Nói, “Tôi chọn bỏ cuộc.”