WW15 - PHƯỚC HẠNH QUA CÁC THẾ HỆ

  1. Để có phép lạ trong cái ôm của người cha, người cha phải làm gì?
  a. Cầu nguyện trải lòng với Chúa và kinh nghiệm được sự che phủ của Ngài.
  b. Có lòng tin quyết trong Lời Chúa.
  c. Bày tỏ tình yêu của người cha bằng cái ôm ấp tin kính.
  d. Tất cả câu trên.

  2. Ngày nay y học đã chứng minh những phép lạ xảy ra qua sự đụng chạm thân thể.
  Đúng
  Sai

  3. Khi bé gái đến tuổi dạy thì thường có nhu cầu trong sự đụng chạm. Nếu không có những sự đụng chạm lành mạnh và sự an toàn từ người cha thì nó dễ đến với người nam khác.
  Đúng
  Sai

  4. Điều gì người mẹ ảnh hưởng đến con cái của mình?
  a. Mọi sự cay đắng, giận giữ.
  b. Mọi sư vui vẻ, thân thiện.
  c. Không điều gì.
  d. Câu a,b

  5. Nếu Lời Chúa có một nơi vững vàng trong lòng bạn thì nó sẽ tự động tuôn tràn trên con của bạn.
  Đúng
  Sai

  6. Phép lạ xảy ra từ sự ảnh hưởng của người mẹ vì:
  a. Tấm lòng của mẹ là lớp học của con.
  b. Tạo môi trường an toàn trong căn nhà bạn.
  c. Sau nhiều năm con cái vẫn nhớ những lời mẹ nói.
  d. Tất cả các câu trên

  7. Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ qua những hành động nào của người mẹ:
  a. Ôm ấp con.
  b. Đức tin.
  c. Khích lệ con.
  d. Câu a,b
  e. Câu a,b,c.

  8. Trọng điểm của vai trò làm mẹ là nuôi dưỡng, đụng chạm và ôm ấp con cái.
  Đúng
  Sai

  9. Nhu cầu của mỗi đứa trẻ:
  a. Được nuôi dưỡng
  b. Được nâng niu
  c. Được quý trọng.
  d. Tất cả các câu trên.

  10. Đối với những đứa trẻ thì tình yêu của bố mẹ dành cho chúng là:
  a. Dành thời gian cho con.
  b. Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con.
  c. Để nhiều tài sản cho con.