WW13 - CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA CHO GIA ĐÌNH

  1. Sự phước hạnh hay rủa sả bắt đầu từ gia đình.
  Đúng
  Sai

  2. Khi cha mẹ và con cái quay lưng với nhau đó là đem sự rủa sả đến trên gia đình.
  Đúng
  Sai

  3. Vì sao lời nói của chúng ta có quyền năng?
  a. Khi nói tích cực trong Lời Chúa thì kích động thiên sứ hành động qua lời đó.
  b. Khi nói lời tiêu cực thì sẽ kích động Satan thực hiện ý muốn của nó trên lời đó.
  c. Lời Chúa phán: “Sống chết là do quyền của lưỡi.”
  d. Tất cả các câu trên.

  4. Người thông minh là người luôn tìm ra lỗi của người khác.
  Đúng
  Sai

  5. Tha thứ là một sự lựa chọn chứ không phải cảm xúc.
  Đúng
  Sai

  6. Lời nói của bạn sẽ vẽ lên cuộc đời của con của bạn.
  Đúng
  Sai

  7. Làm thế nào để phước hạnh của Chúa bao phủ gia đình của bạn?
  a. Cầu nguyện thường xuyên cho gia đình.
  b. Lời nói tích cực từ môi miệng.
  c. Lấy sự tha thứ che đậy tội lỗi của nhau.
  d. Tất cả các câu trên

  8. Những người bị tổn thương hay làm tổn thương người khác.
  Đúng
  Sai

  9. Khi mối quan hệ trong gia đình mâu thuẫn sẽ tác động như thế nào?
  a. Đem đến sự chối bỏ trong gia đình và sự chối bỏ đó ảnh hưởng đến những thế hệ sau.
  b. Làm cho tinh thần bị suy sụp.
  c. Mở cửa cho Satan hoạt động.
  d. Tất cả các câu trên.

  10. Tha thứ cho người khác để bạn được giải phóng và tiến xa hơn.
  Đúng
  Sai