WW12 - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA CHÚA

  1. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ với mục đích:
  a. Để cứu người nam khỏi sự cô đơn.
  b. Để giúp đỡ cho người nam của mình tốt hơn.
  c. Để hai người hiệp một toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời.
  d. Tất cả các câu trên.

  2. Phụ nữ đã phạm tội trước tiên thì Đức Chúa Trời cũng dùng phụ nữ tiên phong trong sự cứu chuộc.
  Đúng
  sai

  3. Sau khi phạm tội loài người chuyển hướng về nhau thay vì hướng về Chúa như trước.
  Đúng
  sai

  4. Ý của Chúa tạo nên người nữ yếu đuối hơn người nam.
  Đúng
  sai

  5. Những điều Đức Chúa Trời muốn người nữ làm:
  a. Ảnh hưởng tốt cho người nam của họ.
  b. Là người biết dấy lên thế hệ kế tiếp.
  c. Thi hành sự công chính và thương xót qua việc lành.
  d. Tất cả các câu trên.

  6. Nữ y tá Florence Nightingale đã phát huy ngành y tá hiện đại.
  Đúng
  sai

  7. Người phụ nữ có thể xoay chuyển người nam mạnh mẽ hơn trong Chúa hoặc xa rời Ngài.
  Đúng
  sai

  8. Giá trị của chúng ta được thể hiện qua điều gì?
  a. Chúa Giê-xu đã phải trả giá đắt cho chúng ta.
  b. Thiên đàng chú tâm đến chúng ta.
  c. Thiên sứ đến để bảo vệ chúng ta.
  d. Tất cả các câu trên.