WW11 - VƯƠN TỚI TIỀM NĂNG

  1. Những chìa khóa để vào đất hứa:
  a. Cần phải cắt bỏ những điều thuộc về chúng ta.
  b. Tất cả mọi điều làm vinh hiển Chúa.
  c. Quyết định chuyển động.
  d. Tất cả các câu trên.

  2. Muốn thay đổi cuộc đời chúng ta cần phải làm gì?
  a. Thay đổi cách suy nghĩ.
  b. Thay đổi môi trường sống.
  c. Thay đổi văn hóa.
  d. Tất cả các câu trên.

  3. Điều gì ảnh hưởng nhất trong việc xây dựng tương lai của chúng ta?
  a. Lời nói.
  b. Học thức.
  c. Quyền năng.

  4. Bất cứ người nào cũng có thể thay đổi từ bên ngoài nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới thay đổi từ bên trong.
  Đúng
  Sai

  5. Sự suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng đến những điều gì trong cuộc sống của chúng ta?
  a. Mọi lĩnh vực trong tương lai.
  b. Vài lĩnh vực trong tương lai.
  c. Tới cách đối phó, xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống.
  d. Câu a,c
  e. Câu b,c

  6. Bạn là người như thế nào là do cách bạn suy nghĩ.
  Đúng
  Sai

  7. Tư tưởng của chúng ta giống như:
  a. Xe lửa.
  b. Xe tải
  c. Xe nâng.

  8. Trong II Cô-rinh-tô: 10 nói lên đều gì?
  a. Tâm trí của con người cũng như một chiến trường.
  b. Chúng ta có quyền bắt phục những tư tưởng.
  c. Vũ khí của chúng ta là quyền năng của Đức Chúa Trời.
  d. Câu b, c
  e. Câu a,b,c.

  9. Làm thế nào để có những tư tưởng tốt lành trong một môi trường không tốt.
  a. Tập trung vào lời Chúa.
  b. Tập trung vào những gì tốt xung quanh chúng ta không tập trung vào điều xấu.
  c. Tập trung vào điều Chúa đang làm chứ không tập chung vào điều Chúa không làm.
  d. Tất cả câu trên.

  10. Để thay đổi cách suy nghĩ chúng ta phải làm gì?
  a. Bắt đầu suy nghĩ điều Chúa suy nghĩ.
  b. Mỗi buổi sáng hãy lựa chọn con đường cho một ngày.
  c. Tập trung vào điều tốt lành và ngợi khen Chúa luôn.
  d. Câu a,c
  e. Câu a,b,c

  11. Nếu thay đổi thái độ mới chỉ là tôn giáo thì Cơ-đốc-nhân cần phải để Thánh Linh thay đổi tấm lòng?
  Đúng
  Sai