WW10 - VƯỢT THẮNG BUỒN CHÁN

  1. Đoạn Kinh Thánh nào dưới đây nói về Chúa Giê-su luôn quan tâm tới một người và chữa lành họ, dẫu đám đông đang vây kín Ngài.
  a. Mác: 5.
  b. Lu ca: 11:
  c. Ma-thi-ơ: 10.
  d. Tất cả các câu trên

  2. Tấm lòng vị tha của ai được nhắc đến trong bài học giống như một hạt giống để đến kỳ sẽ hưởng bông trái của nó:
  a. Người đàn bà Su-nem.
  b. Bà Ta-bi-tha.
  c. Sa-ra
  d. Câu a,b.
  e. Câu a,b,c.

  3. Nguyên nhân chính nào dẫn đến sự buồn chán:
  a. Thấy không được yêu.
  b. Không thấy giấc mơ được xảy ra.
  c. Trải qua sự mất mát.
  d. Tất cả các câu trên.

  4. Làm sao để ra khỏi vực sâu của sự buồn chán.
  a. Ý thức rằng không hoàn cảnh nào kéo dài mãi.
  b. Lời Chúa là phương thuốc.
  c. Tìm ngay đến sự an ủi của người khác.
  d. Câu a,b.
  e. Câu a,b,c.

  5. Đức Chúa Trời nhìn thấy từ những điều nhỏ chúng ta làm và Ngài ghi nhận sự hy sinh của chúng ta.
  Đúng
  sai