WW9 - NHỮNG HƯƠNG LIỆU CHO MỘT MỤC VỤ CỦA PHỤ NỮ

  1. Những yếu tố cần thiết cho một mục vụ phụ nữ khỏe mạnh là gì?
  a. Các chị em phụ nữ là trọng tâm.
  b. Cầu nguyện và sự hiện diện của Thánh Linh
  c. Có khải tượng và kế hoạch rõ ràng
  d. Tìm kiếm thế hệ kế tiếp.
  e. Câu b,c,d.
  f. Câu a,b,c,d

  2. Để mục vụ phụ nữ được thu hút thì cần tạo ra những sự tươi mới luôn.
  Đúng
  Sai

  3. Làm thế nào để tạo nên một bầu không khí ngợi khen và cảm tạ trong nhóm phụ nữ?
  a. Có sự hiện diện của Chúa.
  b. Sự khen ngợi và biết ơn không chỉ với Chúa mà còn với nhau.
  c. Tin tưởng lẫn nhau và giao việc cho nhau.
  d. Tất cả các câu trên.

  4. Hương liệu cho mục vụ phụ nữ không thế thiếu đó là tấm lòng khao khát và đam mê cho mục vụ này.
  Đúng
  Sai

  5. Để mục vụ phụ nữ được bền vững luôn cần có Lời Chúa.
  Đúng
  Sai