WW7 - PHỤ NỮ THỜ PHƯỢNG

  1. Sự Thờ phượng:
  a. Phải có một ban nhạc tốt và ban hát hay.
  b. Nói về cung cách của linh hồn bạn.
  c. Khao khát trong lòng bài hát của cuộc đời.
  d. Câu b,c
  e. Câu a,b,c

  2. Từ “Thờ phượng” trong tiếng Hi lạp nghĩa là:
  a. Quỳ sấp xuống.
  b. Hôn và hướng tới
  c. Phục vụ.
  d. Tất cả các câu trên

  3. Khi Mari thực sự dấn thân vào mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình, cô đã làm gì?
  a. Dành thời gian để thờ phượng và cảm tạ Ngài.
  b. Dành thời gian hát tôn vinh Chúa.
  c. Dành thời gian cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

  4. Một trong những từ căn bản của ngợi khen là cảm tạ:
  Đúng
  Sai

  5. Yếu tố của sự thờ phượng kín nhiệm:
  a. Cần có kỷ luật.
  b. Chuyên cần.
  c. Nhận thức rằng những sự kín nhiệm rất quan trọng cho sự thành công.
  d. Tất cả câu trên.