WW6 - VƯỢT QUA SỰ ĐAU KHỔ

  1. Tấm lòng của Đức Chúa Trời luôn muốn đem chúng ta lên cao.
  Đúng
  Sai

  2. Cơ Đốc Nhân không bao giờ phải đau buồn:
  Đúng
  Sai

  3. Công bố Lời Chúa bởi đức tin trong hoạn nạn sẽ giúp chúng ta điều gì?
  a. Đức tin gia tăng.
  b. Lời Chúa làm chúng ta mạnh mẽ
  c. sức lực của chúng ta sẽ trở lại.
  d. Tất cả các câu trên

  4. Trong tiếng Hy lạp số 3 nghĩa là giống cái.
  Đúng
  Sai

  5. Chúng ta không thể ôm ấp lời hứa mà không trải qua tiến trình.
  Đúng
  Sai

  6. Chúa Giê-xu đang được giữ lại ở thiên đàng vì:
  a. Chúng ta cần từng trải những điều phải trải qua.
  b. Chờ đợi để chúng ta được phục hồi.
  c. Cho tới khi nàng dâu sẵn sàng.
  d. Tất cả các câu trên.

  7. Để có sự phục hồi của Chúa, chúng ta phải làm gì?
  a. Không để quá khứ tác động tương lai của chúng ta.
  b. Tập trung vào những gì đang trói buộc chúng ta.
  c. Hãy đến với Chúa và vâng lời Ngài.
  d. Câu a,c.
  e. Câu a,b,c

  8. Khi chúng ta tin cậy Chúa chúng ta sẽ:
  a. Được yên nghỉ trong Chúa.
  b. Tìm thấy sự bình an của Chúa trong tình huống xấu nhất.
  c. Để biết rằng Ngài là Chúa.
  d. Tất cả các câu trên.

  9. Những việc xấu xảy ra trong cuộc sống của chúng ta là do chúng ta không có đức tin?
  Đúng
  Sai

  10. Điều gì bày tỏ một đức tin thật:
  a. Khi thử thách đến càng yêu Chúa hơn.
  b. Khi không hiểu mà vẫn tin cậy Ngài.
  c. Vẫn tin khi không nhận được sự cầu xin.
  d. Không bao giờ có sự buồn rầu.
  e. Câu a,b,c.
  f. Câu a,b,c,d