WW5 - VAI TRÒ LÀM VỢ MỤC SƯ & MỤC VỤ PHỤ NỮ

  1. Cơ Đốc Nhân bị bệnh là do người đó phạm tội với Chúa.
  Đúng
  Sai

  2. Cương vị của vợ mục sư:
  a. Là người cộng tác viên của chồng toàn thời gian.
  b. Được kêu gọi để giúp đỡ chức vụ của chồng.
  c. Đôi khi cũng là cái bia của sự phê phán.
  d. Tất cả câu trên.

  3. Để trở nên người vợ mục sư đúng nghĩa cần:
  a. Chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái.
  b. Sửa soạn thức ăn cho gia đình.
  c. Dành thời gian riêng với chồng.
  d. Hỗ trợ chồng trong chức vụ.
  e. Tất cả câu trên.

  4. Người vợ cũng có trách nhiệm bảo vệ chồng để thân thể Chúa không bị lên án.
  Đúng
  Sai.

  5. Để vợ của mục sư có sự vững vàng trong mọi hoàn cảnh cần:
  a. Có Đức tin trong Chúa và Lời Ngài.
  b. Biết rõ vị trí của mình trước Chúa.
  c. Vững vàng trong sự hứa nguyện của mình với Chúa.
  d. Nhờ vào chức vụ của mục sư.
  e. Câu a,b,c.