B1 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

  1. John Wesley cho rằng: “Không có sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ không làm bất cứ điều gì, nhưng Ngài làm mọi sự nhờ sự cầu nguyện.” (“God does nothing apart from prayer and everything through it”).
  Đúng
  Sai

  2. Luật của thẩm quyền siêu nhiên (spiritual authority) cho rằng: “Khi chúng ta nhận lãnh thẩm quyền trên đất, Đức Chúa Trời sẽ ban phát quyền năng trên thiên đàng.”
  Đúng
  Sai

  3. Theo Ma-thi-ơ 24:14 cho biết rằng sự hiệp một của Cơ Đốc Nhân phải xảy ra trước khi Đấng Christ ngự đến.
  Đúng
  Sai

  4. Theo Dick Eastman, toàn bộ sách Công-vụ có thể được tóm gọn trong 3 chữ:
  A. Đợi, Tiến, Đi.
  B. Quyền-năng, truyền-bá (Phúc âm), (chức vụ) truyền-giáo.
  C. Lên, Xuống, Đi.
  D. Không câu nào đúng.

  5. Trong Ma-thi-ơ 9:35-38, Chúa Jêsus động lòng trước đám đông. Mạng lệnh của Ngài với các môn đồ là:
  A. Đưa con gặt vào mùa gặt.
  B. Cầu nguyện với Ngài.
  C. Đi vào mùa gặt.
  D. Chữa lành bệnh tật.

  6. Trong Công-vụ đoạn 6, các môn đồ đầu tiên đã chọn 7 người giúp để các sứ đồ có thể thực hiện nhiệm vụ nào?
  A. Cầu nguyện và chăm nom Hội Thánh.
  B. Chăm sóc kẻ mồ côi và người góa bụa.
  C. Rao giảng lời Chúa và cầu nguyện.
  D. Rao giảng lời Chúa và cầu thay.

  7. Hình thức chúng ta cầu nguyện cho người khác được gọi là:
  A. Sự cầu xin.
  B. Sự cầu thay.
  C. Sự thánh hóa.
  D. Sự nài xin.

  8. Dick Eastman đưa ra 3 giá trị của sự cầu nguyện trong đời sống một Cơ Đốc Nhân. Câu nào dưới đây không nằm trong 3 giá trị đó?
  A. Sự tăng trưởng tâm linh.
  B. Chiến trận tâm linh.
  C. Sức mạnh tâm linh.
  D. Sự kiên định tâm linh (Spiritual consistency).

  9. Để có một kế hoạch cầu nguyện hệ thống, giờ cầu nguyện của chúng ta phải:
  A. Tập trung và cụ thể (focused and specific).
  B. Có sắp xếp.
  C. Kéo dài ít nhất 1 giờ.
  D. A và B.

  10. Dâng mình cách thầm lặng với sự mềm mại của tâm hồn trong lời cầu nguyện được gọi là:
  A. Sự ngợi khen.
  B. Sự xưng tội.
  C. Sự chờ đợi.
  D. Sự thức canh.

  11. Khi trình dâng những nhu cầu của chúng ta trước mặt Chúa, lời cầu nguyện nầy được gọi là:
  A. Lời cầu xin.
  B. Lời cầu thay.
  C. Lời xưng tội.
  D. Cầu nguyện bằng lời Kinh Thánh.

  12. Mục đích chủ yếu của sự cầu nguyện là để:
  A. Gặt hái kết quả từ nhiều linh hồn hư mất.
  B. Ca ngợi Đức Chúa Trời.
  C. Chiến đấu với kẻ thù (ma quỷ).
  D. Nhận lãnh năng lực thuộc linh.

  13. Để giải bày Phúc âm cho mọi người, chúng ta phải:
  A. Cầu nguyện cho linh hồn họ được cứu.
  B. Tổ chức nhiều buổi họp mặt để được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
  C. Đến nơi họ đang sống.
  D. A và C.
  E. A và B.

  14. Tiếng “Oikos” của Hi-lạp có nghĩa là:
  A. Nơi làm việc.
  B. Nơi cư ngụ (nơi ở, nơi cư trú).
  C. Con người.
  D.Ngôn ngữ.

  15. Tiếng “Ethnos” của Hi-lạp có nghĩa là:
  A. Nơi làm việc.
  B. Nơi cư trú.
  C. Con người.
  D. Ngôn ngữ.