WW1 - GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

  1. Biết về nguồn gốc của mình ích lợi như thế nào?
  a. Không sống trong may rủi.
  b. Thi hành sự công chính
  c. Đứng vững trước kẻ thù.
  d. Hiểu biết Lẽ Thật và cần sự trang bị.
  e. Tất cả những câu trên.

  2. Điều gì là điểm khởi động cuộc hành trình trở nên một người con gái như Chúa muốn:
  a. Sự Cứu Chuộc
  b. Sự khôn ngoan.
  c. Có nhiều Lời Chúa.
  d. Đọc Kinh Thánh hàng ngày.
  e. Tất cả các câu trên.

  3. Điều nào nằm trong “giấc mơ” cho phụ nữ của mục sư Bobbie?
  a. Tác động mạnh mẽ trên trái đất cho cái thiện.
  b. Cộng sự với nhân loại để làm trọn tiềm năng của con người.
  c. Đứng cao quý và được tôn trọng cả cõi đời đời.
  d. Câu b,c.
  e. Tất cả những câu trên.

  4. Chữ “Tài Đức” trong bài học nghĩa là sự tác động mạnh mẽ trên đất?
  Đúng
  Sai

  5. Từ ngữ “quy tụ” (nhóm lại) trong bài học như là:
  a. Xe ủi đất
  b. Xe kéo
  c. Xe tải
  d. Không câu nào đúng.

  6. Khi Hội Thánh đặt giá trị trên người nữ thì thiên đàng mở ra và phước hạnh giáng xuống vì:
  a. Người nữ là con gái của Chúa.
  b. Người nữ đồng hành cùng người nam.
  c. Người nữ là người chăm sóc gia đình.
  d. Tất cả các câu trên.

  7. Những người nữ là cô dâu trọn vẹn của Chúa Giê-su?
  Đúng
  Sai