MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái

  1. Theo Perry Stone, đám cưới của người Do thái là một hình ảnh trước thời kỳ đại nạn của Hội thánh:
  Đúng
  Sai

  2. Nghi lễ trang trọng nhất của một đám cưới Do thái được diễn ra dưới “huppah”
  Đúng
  Sai

  3. Mặc dầu đám cưới của người Do thái thời xưa có hai giai đoạn chính, có bao nhiêu bước để bước tới tới tiến trình này:
  A. 12
  B. 14
  C. 16
  D. 18

  4. Giao ước hôn nhân hay ketubah trong một đám cưới của người Do thái thời xưa được làm theo những điều nào:
  A. Nó ghi tên cô dâu và chú rễ
  B. Nó hợp pháp kết hợp người nam với người nữ thành một.
  C. Nó liệt kê những bổn phận mà người nam mong đợi từ người nữ và ngược lại.
  D. Tất cả các câu trên

  5. Một khi giao ước hôn nhân hay ketubah đã được ký, cô dâu và chú rễ sẽ đóng dấu giao ước bằng:
  A. Một cái hôn
  B. Uống một hớp rượu trong cái chén bằng bạc
  C. Ăn một bữa ăn truyền thống cùng nhau
  D. Nhảy với nhau.

  6. Trong đám cưới của người Do thái, Perry Stone nói về những kim loại khác nhau trong Kinh thánh tượng trưng cho những điều khác nhau như thế nào: Vàng tượng trưng cho thần tính nhưng bạc tượng trưng cho:
  A. Lẽ thật
  B. Nhân tính
  C. Sự nên thánh
  D. Sự cứu chuộc

  7. Theo Perry Stone, chén của sự nên thánh hay “Kiddush” là một tên khác của:
  A. Chén của sự phước hạnh
  B. Chén của sự đau đớn
  C. Chén của sự cứu chuộc
  D. Chén của sự làm trọn