MS2. Khai mở những bí mật Hê-bê-rơ

  1. Từ “ shofar” đã được bắt nguồn từ một từ có nghĩa là “trống rỗng.” nó có thể được làm từ một cái sừng của chiên đực hay sừng của một con linh dương.
  Đúng
  Sai

  2. “Shofar” đầu tiên có thể bắt nguồn từ sự kiện Áp-ra-ham dâng Y-sác lên bàn thờ.
  Đúng
  Sai

  3. Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ “ồn ào” là kolim và kolim là dạng từ số nhiều của từ “tiếng” trong tiếng Hê-bơ-rơ:
  Đúng
  Sai

  4. Thổi kèn shofar là một hình ảnh của sự đến của Chúa và sự sống lại của những người chết và một tiếng la lớn kèm theo với tiếng kèn shofar:
  Đúng
  Sai

  5. Theo Kinh thánh, chỉ có đàn ông mới được choàng Tallit
  Đúng
  Sai

  6. “Tiếng “kèn shofar lớn” hay tiếng kèn cuối cùng trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là:
  A. Tekiah
  B. Shevarim
  C. Teruah
  D. Tekiah Hagadolah

  7. Tin rằng khi kèn shofar được thổi lên:
  A. Đó là một hình ảnh của của lễ chuộc tội thay
  B. Đó là một hình ảnh của tiếng Chúa
  C. Đó là một công cụ của sự thờ phượng
  D. Tất cả các câu trên

  8. Khi những người nam người nữ Do thái đến cầu nguyện tại Bức tường Phía Tây, họ luôn mang theo:
  A. A kippah
  B. A tefillin
  C. Khăn choàng cầu nguyện
  D. Tất cả các câu trên

  9. Bar Mitzvah có nghĩa là:
  A. Con của điều răn mạng lệnh
  B. Con của sự khích lệ
  C. Con của sự sống
  D. Con của Đức Chúa Trời

  10. Chúa đã bảo phải cột những sợi dây tua trên cả bốn góc tallit (khăn choàng) màu:
  A. Đỏ
  B. Xanh
  C. Tím
  D. Trắng

  11. Mỗi tallit được làm từ những sợi dây, theo con số trong Torah là:
  A. 413
  B. 513
  C. 613
  D. 713