MS1. Những bí mật tiên tri về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên

  1. Truyền thống người Do thái tin rằng các miếng bành Matzah tượng trưng cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, miếng ở giữa tượng trưng cho Y-sác:
  Đúng
  Sai

  2. Từ “lễ” xuất phát từ một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “lập một thời điểm hay một thời điểm đã được định.”
  Đúng
  Sai

  3. Trong Kinh thánh và bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên, con dê tượng trưng cho “sự lừa gạt”
  Đúng
  Sai

  4. Một tiên gọi khác của Ngày lễ chuộc tội là Rosh Hashanah:
  Đúng
  Sai

  5. Lễ đền tạm (những cái lều” là sự tưởng nhớ đến thời gian Con cái Y-sơ-ra-ên đi lòng vòng trong đồng vắng trong 40 năm:
  Đúng
  Sai

  6. Lễ thổi kèn được gọi là “Ngày Lớn của Chúa”:
  Đúng
  Sai

  7. Bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên xoay quanh:
  A. Thời gian gieo giống
  B. Mùa gặt
  C. Mùa mưa
  D. Tất cả các câu trên

  8. Trong Lễ Vượt Qua có bao nhiêu cái chén đã được dùng
  A. Một
  B. Hai
  C. Ba
  D. Bốn

  9. Trong truyền thống Do thái, hai con dê đứng trước thầy tế lễ cả trong Lễ Yom Kippur đại diện cho những ai?
  A. Áp-ra-ham và Y-sác
  B. Ê-sau và Gia-cốp
  C. Y-sác và Gia-cốp
  D. Cain và A-bên

  10. Theo Perry Stone, hai con dê đó cũng có liên quan đến sự đóng đinh của Đấng Christ. Trong câu chuyện này hai con dê đại diện cho:
  A. Giu-đa và Chúa Giê-xu
  B. Hai tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu
  C. Chúa Giê-xu và Baraba
  D. Thầy tế lễ cả và Chúa Giê-xu

  11. Câu viết trên thập hình của Chúa Giê-xu được viết trong”
  A. Tiếng Hê-bơ-rơ
  B. Tiếng Latinh
  C. Tiếng Hi-lạp
  D. Tất cả các câu trên

  12. Theo Perry Stone và truyền thống Do thái, trong thời xưa, khi con dê thoát tội bị đẩy xuống núi và chết, điều gì sau đây đã xảy ra cho sợi dây đỏ được cột tại cửa đền thờ:
  A. Nó đã chuyển sang màu trắng cách siêu nhiên.
  B. Nó đã tan rã cách siêu nhiên
  C. Không điều gì bất thường xảy ra với nó.
  D. Nó đã bị xé ra ở giữa như tấm màn trong đền thờ đã bị xé làm hai lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh.

  13. Ngay trước bữa ăn lễ Vượt qua, một gia đình người Do thái quét dọn mọi hốc góc nhà họ. Lý do ban đầu là gì?
  A. Để chắc chắn nhà được sạch sẽ để thánh lễ Vượt qua.
  B. Để nhặt hết bất cứ thứ gì có men ra khỏi sàn nhà đem bỏ vào một cái túi và đốt đi.
  C. Để chuẩn bị nhà cho khách ghé thăm.
  D. Không câu nào trên là đúng.

  14. Lễ nào sau đây không phải là một kỳ lễ mùa thu?
  A. Lễ thổi kèn
  B. Lễ dâng Hoa quả đầu mùa
  C. Lễ chuộc tội
  D. Lễ đền tạm

  15. Perry Stone tin rằng sự vui mừng lớn sẽ xảy ra trong một kỳ lễ mà dựa vào vị trí của mặt trăng để xác định. Đây là lễ:
  A. Chuộc tội
  B. Thổi kèn
  C. Đền tạm
  D. Ngũ Tuần

  16. Trong bảy kỳ lễ những người nam Do thái phải đi lên Giê-ru-sa-lem trong bao kỳ lễ:
  A. Hai
  B. Ba
  C. Bốn
  D. Năm

  17. Khi Chúa Giê-xu bị Satan cám dỗ trong đồng vắng, cả ba lời trích dẫn đã được trích từ sách Torah nào:
  A. Xuất Ê-díp-tô-ký
  B. Lê vi ký
  C. Dân số ký
  D. Phục truyền