CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ

  1. Bạn đã thuộc lòng Thi thiên 16:7 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  2. Bạn đã thuộc lòng Công vụ 2:17 (Nếu chưa thuộc, xin dừng lại và học thuộc trước khi tiếp tục bài thi)
  Đúng
  Sai

  3. Những thí nghiệm đã chứng minh rằng mọi người đều nằm mơ 8 tiếng trong mỗi đêm
  Đúng
  Sai

  4. Câu nào liên quan đến những giấc mơ là đúng
  a. những giấc mơ là một sự phóng thích cơ quan bên trong để giúp chúng ta cân bằng cảm xúc và duy trì sự khỏe mạnh của tinh thần chúng ta
  b. những giấc mơ không có ý nghĩa gì cả
  c. những giấc mơ được xem như là những người hướng dẫn về tinh thần và cảm xúc của con người chúng ta
  d. cả câu a và câu c đều đúng

  5. Những nguyên nhân nào sau đây mà chúng ta nên lắng nghe giấc mơ của chúng ta
  a. Chúa bày tỏ rằng Ngài sẽ truyền thông qua những giấc mơ và khải tượng trong Tân ước
  b. Chúa bày tỏ rằng Ngài sẽ cố vấn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ
  c. Chúa ban cho những ân tứ siêu nhiêu qua những giấc mơ
  d. tất cả các câu trên đều đúng

  6. Bạn có thể làm những điều sau đây để nhớ lại giấc mơ: Nói với chính mình “Tôi tin những giấc mơ chứa đựng một thông điệp quí báu”; Hãy cầu xin Chúa phán với bạn qua những giấc mơ khi bạn ngủ; Đặt nhật ký của bạn bên cạnh giường ngủ và lập tức ghi lại giấc mơ khi bạn thức giấc; Hãy có đủ 8 tiếng để ngủ; Thức giấc cách tự nhiên, không dùng đồng hồ báo thức
  Đúng
  Sai

  7. Câu nào sau đây liên quan đến những nguyên tắc thông giải giấc mơ là đúng
  a. hầu hết những giấc mơ không phải là biểu tượng, vậy nên xem chúng như là một phim hoạt hình
  b. những biểu tượng sẽ đến từ cuộc đời người giáo sư
  c. những giấc mơ thường nói đến những điều liên quan mà tâm trí bạn đang đối diện
  d. đừng bao giờ chấp nhận một sự thông giải mà không sanh ra sự ấn chứng trong lòng người nằm mơ

  8. Hầu hết những giấc mơ là về những vấn đề trong lòng bạn đang phải xử lý
  Đúng
  Sai

  9. Những người trong giấc mơ của bạn thường đại diện cho những cảm xúc trong bạn
  Đúng
  Sai

  10. Những con thú vật thường đại diện cho ___________ của bạn (hãy điền vào chỗ trống)
  a. Suy nghĩ
  b. Ao ước
  c. Cảm xúc
  d. Tất cả các câu trên

  11. Câu nào sau đây là đúng liên quan đến những con số trong giấc mơ?
  a. thường không đại diện cho một con số chính xác trong đời sống thực tế
  b. con số đó sẽ có thể được nối kết với điều gì đó cần được thông giải theo tính biểu trưng
  c. nó thường đại diện cho cảm xúc của bạn
  d. không câu nào trên đúng

  12. Nếu bạn và người cố vấn đồng ý rằng giấc mơ đó không áp dụng cho đời sống bên trong của bạn thì có thể giấc mơ đó nói về người khác
  Đúng
  Sai

  13. Một sự biểu thị rằng điều này có thể là một giấc mơ cho người khác hơn là cho bạn, nếu bạn là một người quan sát những hành động của giấc mơ hơn là một người tham dự
  Đúng
  Sai

  14. 95% giấc mơ của chúng ta là về những người khác
  Đúng
  Sai

  15. Tất cả các dạng giấc mơ có thể chứa đựng…
  a. ngôn ngữ biểu trưng
  b. ngôn ngữ theo nghĩa đen
  c. một sự kết nối giữa ngôn ngữ biểu trưng và ngôn ngữ theo nghĩa đen
  d. tất cả các câu trên đều đúng

  16. Những cách đơn giản để thông giải giấc mơ bao gồm điều nào sau đây?
  a. bắt đầu với biểu tượng cuối cùng và cố gắng thông giải nó
  b. đến với một quyển sách hay website về thông giải giấc mơ
  c. liên tục hỏi câu hỏi: “tôi đang trải nghiệm biểu tượng này trong cuộc đời tôi tại thời điểm này trong cách nào?”
  d. không câu nào trên là đúng

  17. Những giấc mơ là những thông điệp đáng tin cậy. Chúng thể hiện điều kiện của tấm lòng một người cũng như tiếng Chúa trong lòng người đó
  Đúng
  Sai

  18. Những giấc mơ được lặp lại xảy ra bởi vì bạn không nghe và hành động theo sứ điệp của giấc mơ khi nó nói với bạn lần đầu tiên
  Đúng
  Sai

  19. Những cơn ác mộng thường là sự kêu la của một tấm lòng chưa được chữa lành, bảo bạn hãy áp dụng những chức vụ cầu nguyện chữa lành nội tâm và giải cứu cho những lãnh vực cần thiết bên trong bạn
  Đúng
  Sai

  20. Sự thông giải tự nhiên nhất hầu hết thường đúng nhất
  Đúng
  Sai

  21. Những giấc mơ liên tục trong cùng một đêm thường xử lý với cùng một vấn đề, trình bày những cách tiếp cận khác nhau với nó và đưa ra giải pháp đúng đắn cho tình trạng khó xử
  Đúng
  Sai

  22. Những giấc mơ khai phóng tính sáng tạo thiên thượng
  Đúng
  Sai

  23. Những câu nào sau đây là đúng liên quan đến những giấc mơ về tình dục?
  a. những giấc mơ về tình dục có thể cho thấy rằng thân thể bạn đang trải qua sự căng thẳng về tình dục
  b. những giấc mơ về tình dục có thể cho thấy rằng bạn đang che giấu sự thèm khát trong lòng bạn
  c. một giấc mơ về giao cấu tình dục có thể là một biểu tượng của sự hợp nhất
  d. tất cả các câu trên đều đúng

  24. Không có một sự cảnh báo nào trong Kinh thánh để cẩn thận giấc mơ của bạn, ngoại trừ có thể là Truyền đạo 5:3,7
  Đúng
  Sai

  25. Một nguyên tắc phải được tuân theo khi thông giải những giấc mơ trong nhóm là người nằm mơ luôn được có quyền nói, “đã đi quá xa rồi, tôi muốn đi vào sự thông giải giấc mơ này”
  Đúng
  Sai

  26. Câu nào sau đây đúng về một phương pháp thông giải giấc mơ của người khác (Câu cộng điểm thêm). Hỏi người nằm mơ:
  a. “cảm giác chính trong giấc mơ này là gì?”
  b. “hành động chính trong giấc mơ này là gì?”
  c. “cuộc đời bạn đang trải nghiệm điều này trong những lãnh vực nào?”
  d. tất cả các câu trên đều đúng