F5. Giảng Đạo Năng Động

  1. Dạy đạo là chuyển từ hàng này sang hàng khác và câu gốc này sang câu gốc khác.
  Đúng
  Sai

  2. Khi một mục sư không chuẩn bị sứ điệp của họ thì:
  a. Họ thường giảng đi giảng lại cùng một thứ từ tuần này sang tuần khác
  b. Đức Thánh Linh mang đến một bài giảng độc đáo
  c. Người nghe sẽ nhận được sự thay đổi bên trong
  d. Thời gian ngợi khen và thờ phượng dài hơn

  3. Khi bạn giảng, đừng bắt đầu bằng việc xin lỗi.
  Đúng
  Sai

  4. Tiêu chuẩn gì mà không loại một người ra khỏi chức vụ
  a. Dể bị phân tâm
  b. Hay giận dữ
  c. Trở thành một người thích nghe những loại nhạc khác hơn nhạc thờ phượng
  d. Là một người không có bằng cấp

  5. Bài giảng không có sự xức dầu như chiếc xe không có thắng.
  Đúng
  Sai

  6. Điều nào là đúng về hình ảnh minh họa
  a. Họ lặp đi lặp lại và buồn chán
  b. Họ thường xuyên không giữ sự chú ý của đám đông
  c. Họ đang giúp vui giải trí nhưng không áp dụng một cách thích hợp
  d. Họ cung cấp một con đường không trực tiếp để nói với mọi người về chân lý.

  7. Khi giảng thì tránh những chủ đề gây tranh cãi và không quan trọng.
  Đúng
  Sai

  8. Những điều sau đây điều nào không luôn đúng về những người bạn đang làm chức vụ với họ
  a. Họ quan tâm đến tiền, thực phẩm, nơi trú ẩn
  b. Họ cần hy vọng cho tương lai
  c. Họ quan tâm về dâng một phần mười
  d. Họ cần có mục đích trong cuộc sống và cảm nhận được tình yêu bởi người khác

  9. Nếu ý tưởng của bạn không phù hợp với câu tóm tắc ngắn thì bạn có thể đổi qua thành bài dạy dỗ.
  Đúng
  Sai

  10. Phần nào quan trọng nhất của bài giảng?
  a. Thân bài
  b. Áp dụng
  c. Đúc kết
  d. Điểm chính