D4 - Cá Nhân Chứng Đạo

  1. Ma quỷ đã đưa ra lý luận nào để giữ lấy điều tuyệt mật của địa ngục:
  a. Tội nhân sẽ bị lửa thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời
  b. Huyết của Chúa Jêsus có thể cứu chuộc tội nhân
  c. Luật pháp là một công cụ giúp cho con người ăn năn và được cứu rỗi
  d. Tất cả đều sai

  2. Theo bài học, luật pháp phải được giảng dạy cho các nhóm người sau:
  a. Tội nhân biết ăn năn
  b. Kẻ lên mình kiêu ngạo
  c. Người khiêm nhường
  d. Cho tất cả mọi người

  3. Theo bài học, người vô thần không thể tồn tại vì:
  a. Người vô thần phải có một tri thức tuyệt đối để tồn tại
  b. Khi ngắm nhìn một tòa nhà hay một bức tranh, người vô thần buộc phải tin rằng có một vị thần
  c. Người ta chỉ nói họ là người vô thần để tự bênh vực cho cách ăn ở của họ
  d. Tất cả ý trên đều sai. Người vô thần thật sự tồn tại

  4. Bài học này giúp cho chúng ta biết rằng: trên bước đường theo Chúa Jêsus, chúng ta có 3 kẻ thù chính, đó là:
  a. Người chưa được cứu, những nhà lãnh đạo không tin kính và ma quỷ đội lốt người
  b. Xác thịt của chúng ta, thế gian và ma quỷ
  c. Ma quỷ, các thiên sứ sa ngã và người chưa được cứu
  d. Sự sợ hãi, những nhà lãnh đạo không tin kính và ma quỷ

  5. Để chinh phục được nhiều linh hồn cho Chúa, chúng ta phải sử dụng những khí giới nào?
  a. Những lời tử tế
  b. Đức tin tưởng tượng
  c. Cầu nguyện
  d. Chúng ta không nên sử dụng bất cứ khí giới nào vì chúng rất nguy hiểm

  6. Nếu một Cơ Đốc Nhân ở trong Chúa đâm rễ vững vàng, theo Kinh Thánh thì đời sống họ sẽ sinh ra những trái nào?
  a. Ăn năn
  b. Làm các việc lành
  c. Bông trái Thánh Linh
  d. Tạ ơn
  e. Tất cả đều đúng

  7. Theo bài học, ẩn dụ nào là cốt lõi cho các ẩn dụ khác?
  a. Ẩn dụ về hạt cải
  b. Ẩn dụ về cỏ lùng
  c. Ẩn dụ về người gieo giống
  d. Ẩn dụ về người con trai hoang đàng

  8. Theo Kinh Thánh, những đặc điểm nào sau đây chỉ về một người là tân tín hữu giả mạo?
  a. Vui mừng và hân hoan hơn là buồn bã lúc mới trở lại tin Chúa
  b. Người đó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiếp nhận sự cứu rỗi trong Đấng Christ
  c. Người đó rất khao khát gặp Chúa
  d. Tất cả đều đúng

  9. Ánh sáng mặt trời bày tỏ được tình trạng của đất trồng của một cây. Tương tự, ánh sáng thuộc linh bày tỏ:
  a. Sự hoạn nạn
  b. Sự cám dỗ
  c. Sự bắt bớ
  d. Tất cả đều đúng

  10. Người chưa được tái sanh là người:
  a. Cần được hướng dẫn, dạy dỗ rất nhiều
  b. Cố gây ấn tượng với những nhánh và lá thật nhiều
  c. Sớm rời bỏ Hội Thánh và thường gây ra nhiều rắc rối
  d. Tất cả đều đúng

  11. Để có đủ các phẩm chất như sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền bá Phúc âm, dạy đạo. Người hầu việc Chúa theo Kinh Thánh phải:
  a. Không có khả năng ăn nói lưu loát
  b. Có nhiều yếu đuối bất toàn
  c. Có nhiều lo lắng và sợ hãi
  d. Câu a, b, c đều đúng
  e. Câu a, b, c đều sai

  12. Theo bài học thì những nguyên tắc cần thiết nào để trở nên “nóng cháy với Đức Chúa Trời?
  a. Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương
  b. Có đức tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, đầy lòng yêu mến Chúa và đầy lòng thương xót (tha nhân)
  c. Sự vui mừng, sức lực và đầy lòng thương xót (tha nhân)
  d. Tất cả đều sai

  13. Là Cơ Đốc Nhân, mục tiêu duy nhất của chúng ta là khiến cho người ta nói lên lời cầu nguyện của một tội nhân ăn năn và cả một quyết định tiếp nhận Đấng Christ.
  Đúng
  Sai

  14. Một người có dũng khí luôn luôn tự tin, can đảm và hành động không chút sợ hãi.
  Đúng
  Sai

  15. Từ ngữ nhiệt tình có nghĩa là ở trong Đức Chúa Trời.
  Đúng
  Sai