D2 - Phát Triển Những Người Lãnh Đạo

  1. Theo Châm-ngôn 4:23, sự lãnh đạo luôn bắt đầu:
  a. Với tư tưởng tốt
  b. Trong tấm lòng
  c. Do bị đặt vào vị trí lãnh đạo
  d. Do có những người khác theo bạn
  e. Tất cả đều đúng

  2. Tính tiêu cực sẽ:
  a. Chọn lựa những người bạn theo mình
  b. Thổi phồng và bóp méo sự thật
  c. Tạo ra những phát biểu chung chung
  d. Làm ô uế cả môi trường
  e.Tất cả đều đúng

  3. Cách chữa trị tính tiêu cực:
  a. Thay đổi thái độ của bạn
  b. Đặt để Lời Chúa vào trong bạn
  c. Kết thân với những bạn tốt
  d.Tham dự các lớp học dạy về các đối nhân xử thế
  e.Không câu nào đúng

  4. Khi con người có lòng dối trá thì:
  a. Cuộc sống sẽ đem lại những dấu hiệu lộn xộn
  b. Con người sẽ muốn nghe nhiều ý kiến
  c. Con người sẽ không tìm kiếm những bạn đồng minh có suy nghĩ giống họ
  d. Con người sẽ tiếp tục đi lên các bậc thang cao hơn trong sự phát triển của họ
  e. Tất cả đều sai

  5. Khi lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời không gây ảnh hưởng đến đời sống con người thì:
  a. Họ có thể dễ dàng tự lừa dối mình
  b. Họ có thể mất định hướng trong cuộc sống
  c. Họ có thể biện hộ cho tội lỗi của mình
  d. Họ không thể giải quyết tận gốc các vấn đề
  e. Tất cả đều đúng

  6. Theo khóa học này, linh hồn hay trái tim của một Hội thánh là:
  a. Mục sư
  b. Hội chúng tham gia trong các ban ngành
  c. Người lãnh đạo hay những người quan trọng trong Hội thánh
  d. Tất cả đều sai

  7. Theo Kinh thánh, điều nào sau đây làm cho Đức Chúa Trời hài lòng:
  a. Con người là tạo vật
  b. Ơn phước của Đức Chúa Trời sẵn ban cho dân Ngài
  c. Đem con người đến với vương quốc Đức Chúa Trời
  d. Tất cả đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  8. Nếu muốn lòng bạn được thỏa vui, bạn cần phải làm điều gì:
  a. Chính bạn phải được giáo dục
  b. Làm cho linh hồn bạn có trách nhiệm
  c. Dạy cho linh hồn bạn biết im lặng
  d. Linh hồn bạn phải có nơi nương tựa
  e. Tất cả đều đúng

  9. Khoe mình trong Chúa là:
  a. Tỏ mình ra là một Cơ Đốc nhân
  b. Bày tỏ sự vĩ đại của Chúa
  c. Đặt sự tin cậy nơi Chúa
  d. Đặt sự tin cậy nơi đức tin bạn
  e. Tất cả đều đúng

  10. Câu nào sau đây chỉ về đám đông là sai:
  a. Các đám đông thường tạo ra những quyết định tồi tệ, chậm chạp
  b. Các đám đông thường bị điều khiển bởi những giọng nói sai lạc
  c. Thuyết phục các đám đông là chuyện khó khăn
  d. Các đám đông thường bao hàm những tâm tính, tư tưởng không giống nhau
  e. Các đám đông không bao giờ dám mạo hiểm

  11. Helen Keller, người phụ nữ phát minh ra ngôn ngữ cho người khiếm thị, được hỏi bà có thể tưởng tượng ra được điều gì tồi tệ hơn là mù lòa không. Bà trả lời:
  a. Có, đó là bị điếc và câm
  b. Không, đây là điều bất lợi nhất trong cuộc sống
  c.Có, đó là có mắt mà như mù
  d. Có, đó là bị tàn tật cả tứ chi

  12. Trong câu chuyện chữa lành người mù Batimê trong Giăng 9, các môn đồ đại diện cho:
  a. Tinh thần tôn giáo
  b.Óc phân tích
  c. Óc hiểu biết
  d. Lòng vô tín
  e. Lòng sợ hãi

  13. Trong câu chuyện chữa lành người mù Batimê, cha mẹ của ông ta đại diện cho: Tinh thần tôn giáo.
  a. Tinh thần tôn giáo
  b.Óc phân tích
  c. Óc hiểu biết
  d. Lòng vô tín
  e.Tâm hồn sợ hãi

  14. Bạn có thể có bằng đại học mà không cần phải được giáo dục tấm lòng.
  Đúng
  Sai

  15. Khi nói về sự cao trọng, Chúa Jêsus dạy chúng ta nên khiêm nhường, hạ mình và không nên tranh cãi về sự cao trọng.
  Đúng
  Sai