D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng

  1. Dân Ysơraên phải mất 40 năm mới đến được đất hứa. Nếu lòng của họ mềm mại, ngay thẳng thì chuyến đi đó có lẽ chỉ mất khoảng:
  a. 2 năm
  b. 1 năm
  c. 6 tháng
  d. 30 ngày
  e. 11 ngày

  2. Khi dân Ysơraên gặp thử thách, họ:
  a. Dâng cho Chúa một của lễ ngợi khen
  b. Hoảng hốt, không muốn nghĩ đến việc quay về Ai cập
  c. Họ nghĩ chết là tốt hơn hết
  d.Cầu Chúa giúp họ

  3. Khi con người thất bại trong cuộc thử nghiệm Tinh Thần Trong Đồng Vắng với Đức Chúa Trời, chuyện gì xảy ra? Họ:
  a. Tiếp tục cuộc thử nghiệm kế tiếp
  b. Phải chịu thử nghiệm lại
  c. Đi lên một bậc cao hơn
  d. Thất bại và không chịu nhận lấy cơ hội khác

  4. Theo bài học, người què đã 38 năm ở bên ao Bê-tết-đa có một trong những Tinh thần trong Đồng Vắng nào sau đây:
  a. Một ai đó thực hiện điều đó cho tôi
  b. Xin hãy làm cho mọi việc trở nên dễ dàng
  c. Tương lai tôi dựa trên quá khứ của tôi
  d. Cằn nhằn, quyết định sai lầm và phàn nàn

  5. Chúng ta được coi như là đối diện với sự đau đớn:
  a. Không một lời phàn nàn
  b. Vượt qua sự đau đớn với một thái độ tin kính
  c. Với sự tin cậy dù có ra thế nào đi chăng nữa
  d. Bằng cách nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời
  e. Tất cả đều đúng

  6. Khi đề cập đến tinh thần mà chúng ta không nên chờ đợi bất cứ điều gì và tinh thần mà chúng ta xứng đáng nhận được ngay lập tức, điều nào sau đây là đúng?
  a. Tinh thần này là bông trái của lòng tự trọng
  b. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép chúng ta sống trong sự dư dật cho đến khi chúng ta học được cách sống trong sự khó khăn mà không một lời phàn nàn
  c. Giống như Phaolô, chúng ta phải tập sống thỏa lòng ở trong mọi hoàn cảnh
  d. Tất cả đều đúng

  7. Điều nào sau đây là đúng khi đề cập đến sự kiên nhẫn:
  a. Kiên nhẫn chỉ đơn giản là khả năng chờ đợi
  b. Kiên nhẫn được phát huy ở một người tin Chúa mà không có các thử thách
  c. Kiên nhẫn là cách chúng ta hành động trong khi chúng ta đang chờ đợi
  d. Tất cả đều đúng

  8. Tinh Thần Trong Đồng Vắng thứ 6: Cách sống của tôi có thể sai, nhưng đó không phải là lỗi của tôi. tự nó đã bày tỏ điều gì sau đây?
  a. Trách móc người khác
  b. Bào chữa cho lối sống sai trật của mình
  c. Trốn chạy khỏi vấn đề thực tế
  d. Tất cả đều đúng
  e. Tất cả đều sai

  9. Thập tự giá mà chúng ta phải mang là:
  a. Gánh chịu gian khổ cho sự vinh hiển của Chúa
  b. Sống một cuộc đời không ích kỷ
  c. Theo đuổi công tác nhân đạo
  d. Chiến trận thuộc linh
  e. Không câu nào đúng

  10. Để nhận được ơn phước Chúa, chúng ta cần:
  a. Bước đi trước mặt Chúa và không phạm tội
  b. Siêng năng hầu việc để được Chúa ban ơn
  c. Cố gắng để trở nên thánh khiết và làm việc để nhận được ơn phước
  d. Yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài và học cách tiếp nhận từ Chúa

  11. Trong sa mạc, mục đích Đức Chúa Trời để dân Ysơraên phải chịu nhiều khó nhọc suốt cả đường đi là:
  a. Để trừng phạt dân Ysơraên
  b. Để dạy cho dân Ysơraên biết cách đối diện với sự gian khổ, khó khăn và giúp cho đức tin họ được tăng trưởng
  c. Do dân Ysơraên phạm tội nên họ phải chịu gian khổ
  d. Ma quỷ đã lừa họ đi vào con đường khó nhọc

  12. Trong Châm-ngôn 6, tạo vật nào dạy chúng ta rằng chúng ta cần thực hiện sự công bình ngay cả khi không ai nhìn thấy?
  a. Con kiến
  b. Con châu chấu
  c. Con hải ly
  d. Con đại bàng

  13. Đức Chúa Trời muốn những ai tin Ngài phải nhanh chóng chế ngự được Tinh Thần Trong Đồng Vắng để họ có thể bước vào đất hứa với những ơn phước Ngài ban.
  Đúng
  Sai

  14. Khi bị thử thách, đau đớn, bất kể là thái độ của chúng ta như thế nào danh Chúa cũng được vinh hiển.
  Đúng
  Sai

  15. Tinh Thần Trong Đồng Vắng về sự tự thương hại m ình đó là một dạng thờ cúng hình tượng và làm hủy hoại ân tứ về lòng thương xót mà Chúa đặt để trong mỗi con người.
  Đúng
  Sai