C2 - HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH

  1. Môn đồ nào đã dạy dỗ tín hữu ở An-ti-ốt trong 1 năm? Môn đồ tương tự nào lần đầu tiên đã giới thiệu Sau-lơ ở Tạt-sơ với A-bô-lô tại thành Giê-ru-sa-lem
  a. Phi-e-rơ
  b. Phao-lô
  c. Si-la
  d. Ba-na-ba

  2. Hình thức giảng dạy đầu tiên trong Hội Thánh thời Tân Ước là:
  a. Tín hữu hiệp lại để đọc Kinh Thánh với nhau
  b. Tín hữu hiệp lại trong đền thờ để nghe A-bô-lô giảng dạy
  c. Mục sư và giáo viên dạy tín hữu dạy nhà này sang nhà khác
  d. Gây dựng Hội Thánh cơ bản trong Hột Thánh địa phương

  3. Tại thành phố nào việc giảng đạo của Hội Thánh phát triển mạnh đến nỗi các tín hữu tại đó được gọi là những Cơ Đốc Nhân hay những Christ bé nhỏ
  a. Giê-ru-sa-lem
  b. Ê-phê-sô
  c. An-ti-ốt
  d. Cô-rinh-tô

  4. Trong việc tìm kiếm những nhà lãnh đạo có năng lực, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong II Ti-mô-thê 2:2 hãy tìm kiếm những người có đức tánh:
  a. Trung thành
  b. Sốt sắng
  c. Khôn ngoan và hiểu biết
  d. Thật thà
  e. Tất cả các câu trên

  5. Theo tiến sĩ Dekoven, mục đích quan trong nhất trong chức vụ giảng dạy của Phao-lô là:
  a. Truyền đạt cho người ta kiến thức cơ bản về Lời Chúa
  b. Dành cho các tín hữu sự tín nhiệm để họ có thể dành trọn thời gian cho chức vụ
  c. Xây dựng trong các tín hữu một khả năng nhận thức sâu sắc hơn tình yêu thương kỳ diệu
  d. Dạy dỗ các tín hữu một lối sống Cơ Đốc kiên định
  e. Đào tạo các tín hữu thành các chiến binh trong vương quốc Đức Chúa Trời

  6. Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus gắn liền:
  a. Sự khôn ngoan
  b. Thể chất mạnh mẽ
  c. Sự thuận phục Đức Chúa Trời
  d. Yêu thương con người
  e. Các câu trên

  7. Chúa Jêsus gắng liền với sự thuận phục Đức Chúa Trời?
  a. Ngài dành thời gian trong việc học hỏi lời Đức Chúa Trời
  b. Ngài dành nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư với Cha Ngài
  c. Ngài học biết sự thờ phượng
  d. Ngài học cách để vâng phục quyền lực trên Ngài
  e. Các câu trên đều đúng

  8. Dekoven khuyến khích các nhà truyền giáo nên tìm kiếm những người có ước muốn trang bị những người thánh sạch của Đức Chúa Trời và để dẫn tới những ân tứ của họ. Ông gọi điều nầy là:
  a. Tình bằng hữu
  b. Tình anh em
  c. Tình hiệp nhất
  d. Tình liên kết (Networking)
  e. Không câu nào đúng

  9. Dekoven cho biết những điều cơ bản nào sau đây cần thiết cho việc thiết lập một cơ sơ đào tạo lời Chúa có hiệu quả:
  a. Một nơi gặp gỡ
  b. Con người đói khát lời Chúa
  c. Một chương trình có những khóa huấn luyện thực tế
  d. Những dụng cụ như giấy, viết và sách vở
  e. Các câu trên đều đúng

  10. Để chọn lựa một thành viên có năng lực, Dekoven nói bạn phải tìm người:
  a. Được xức dầu để dạy dỗ
  b. Được đào tạo về mặt lý thuyết
  c. Có khải tượng về một nơi truyền giáo địa phương mà người đó sẽ đi rao giảng
  d. Các câu trên đều đúng
  e. Không có câu nào đúng